Mūsų įmonės rengia turto vertinimo ataskaitas šių kredito įstaigų klientams:
AB SEB bankas, "Swedbank", AB, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, Luminor Bank AB, AB Šiaulių bankas, AB "Citadele" bankas, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, UAB Medicinos bankas, AS „UniCredit Bank" Lietuvos skyrius, BIGBANK AS filialas, Vilniaus regiono kredito unija.

Pagal ilgalaikes terminuotas Sutartis UAB „BUTAS TAU“
teikia turto vertinimo paslaugas Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

BAB Ūkio bankas  įtraukė UAB „BUTAS TAU“ į turto vertinimo paslaugas teikiančių tiekėjų grupę.


Paslaugų užsakovo atmintinė

Turto vertinimui reikiami dokumentai:
- pažymos / pažymėjimai arba išrašai iš registrų centro duomenų banko apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre;
- nekilnojamojo daikto kadastrinių matavymų bylos / garažo, buto, namo techninės apsakitos bylos;
- žemės sklypų planai;
- dokumentai, patvirtinantys vertinamo nekilnojamojo turto įsigyjimo ir valdymo juridinį pagriną (pvz.: pirkimo - pardavimo, mainų ar dovanojimo sutartis, paveldėjimo teisės liūdijimai, priėmimo - perdavimo aktai ir t.t.).